Historia Przedszkola

Zaloguj

Historia Przedszkola

Czwartek , 21 lutego  2008 
[…] mów dziecku, że jest dobre,
że może, że potrafi […]
Janusz Korczak
 
 
Przedszkole Publiczne Nr 18 funkcjonuje od 1994 roku. Budynek powstał w latach osiemdziesiątych, z przeznaczeniem na żłobek, jednak nigdy do tego nie doszło.
 
W budynku obecnego przedszkola mieściła się filia budującej się Szkoły Podstawowej Nr 23- klasy nauczania początkowego. Po wybudowaniu całości szkoły dzieci przeniesiono do placówki macierzystej.
 
            Decyzją Urzędu Miasta wolny budynek przeznaczono na przedszkole. Wymagał on gruntownego remontu oraz adaptacji do potrzeb przedszkola.
 
            Przystosowywano pomieszczenia jako sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, układano flizy z wykonaniem brodzików, przenoszono sprzęt oraz urządzenia do pracy wychowawczo- dydaktycznej. Niezbędne wyposażenie pochodziło w znaczącej części ze zlikwidowanych placówek. O pozostałe należało zadbać we własnym zakresie. Zabawki, środki dydaktyczne, meble gromadzono na różne sposoby, aby placówka mogła od września służyć dzieciom najlepiej jak było to możliwe. Organizowanie warsztatu pracy trwało do ostatnich sierpniowych dni, aby nowy rok szkolny powitać w pełnej gotowości dla dzieci, przez nauczycieli oraz cały personel administracyjny.
 
            Przedszkole funkcjonuje na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 01. 09. 1994 roku nadanego przez Miejski Zarząd Przedszkoli i Żłobków w Tarnowie ul. Nadbrzeżna Dolna 7.
 
            Gmina Miasta Tarnowa jako organ prowadzący finansuje działalność przedszkola od 01. 09. 1999 roku. Od tego czasu placówka funkcjonuje jako Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi. Praca odbywa się w czterech oddziałach liczących po 20 dzieci w tym 4-5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są to dzieci z Zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ADHD, z cechami autyzmu, deficytami w zakresie rozwoju oraz przewlekle chore.
 
            W przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju i pisemnego wniosku rodzica (opiekuna prawnego).
 
            Organ nadzorujący i prowadzący przedszkole wspiera działalność placówki jako przedszkola integracyjnego.
 
Placówką kieruje Pani mgr Ewa Olczykowska. Kadrę Pedagogiczną stanowi 8 nauczycieli, 5 pedagogów specjalnych, z czego 4 pracuje w oddziałach jako nauczyciele wspomagający, logopeda, fizjoterapeuta z przygotowaniem pedagogicznym. W każdym oddziale pracuje pomoc nauczyciela oraz woźna oddziałowa, aby wszystkim dzieciom zapewnić jak najlepsze warunki pobytu w przedszkolu. Personel administracyjno - obsługowy liczy 14 osób.
 
Placówka całokształt pracy dydaktyczno- wychowawczej opiera na wielorakich programach. Są to:
 
   Program ABC XXI wieku,
   Program adaptacyjny,
  Program wychowawczy, „Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej” pod red. Pileckich,
Program wychowania w przedszkolu specjalnym dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
       Program autorski „Arcydzieło i ruch”
     Programy do pracy indywidualnej opracowane przez zespół specjalistów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
            Zajęcia edukacyjne i zabawy odbywają się w czterech odpowiednio przystosowanych salach: rytmiczno- gimnastycznej, rehabilitacyjnej z suchym basenem i innymi urządzeniami oraz sprzętem służącym do rehabilitacji, gabinecie pedagoga specjalnego, gabinecie logopedy, w którym także odbywają się zajęcia z komputerem. W przedszkolu znajdują się również pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, które są zadbane i funkcjonalnie urządzone. Łazienki i toalety dostosowane są do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
 
            W przedszkolu znajduje się wiele środków dydaktycznych do zajęć edukacyjnych, zabawek, zapewniających dzieciom wszechstronny rozwój oraz miłe spędzanie czasu.
 
Corocznie odbywają się imprezy okolicznościowe: święto latawca, pasowanie na przedszkolaka, zabawa andrzejkowa połączona z wróżbami, spotkanie ze świętym Mikołajem, jasełka w wykonaniu dzieci, Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, powitanie wiosny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, festyn rodzinny.
 
W ciągu roku szkolnego organizowane są liczne wycieczki: do Kopalni Soli w Bochni, ZOO w Krakowie, na ranczo w Brzesku, na ranczo w Starych Żukowicach, Muzeum Malarek w Zalipiu, Muzeum Lalek w Pilźnie, na farmę strusi, do licznych gospodarstw agroturystycznych.
 
Dzieci systematycznie uczestniczą w konkursach organizowanych na terenie kraju, miasta oraz w samej placówce. Zdobywają wówczas cenne nagrody. Liczne konkursy plastyczne, teatralne przyniosły dzieciom wiele ciekawych nagród indywidualnych.
 
W przedszkolu wydawana jest gazetka „Przedszkole pod Smerfem”. Jest to dwumiesięcznik, w którym prezentowane są bieżące wiadomości z życia przedszkola: wiersze i piosenki do nauki, artykuły dla rodziców w opracowaniu nauczycieli i specjalistów, dział rozrywki, konkursy z nagrodami, malowanki dla dzieci i inne ciekawe propozycje.
 
Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze, Szkoła Specjalna przy ul. Romanowicza, VII LO, Szkoła Podstawowa Nr 23,11, Biblioteka Publiczna.
 
W placówce odbywają się zajęcia dodatkowe tj.
 
rytmika, 
 
gimnastyka korekcyjna
 
teatrzyki
 
taniec towarzyski
 
język angielski . 
 
religia
 
Pracownicy przedszkola dokładają wszelkich starań, aby sale zabaw i inne pomieszczenia były estetyczne, zadbane, aby wystrój zachęcał do przebywania w nich. W miarę środków finansowych oraz innych możliwości w przedszkolu są wykonywane różnorodne bieżące prace: malowanie sal, remonty urządzeń sanitarnych, innych sprzętów.
 
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, jest otwarte na wszelkie propozycje rodziców, aby czas spędzony przez dzieci w placówce zaowocował jak najlepszym przygotowaniem do podjęcia obowiązku szkolnego i dał dobre podstawy do dorosłego życia.